แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...