สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565  

ข้อมูล������������������������������������������������������������������������������
  

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
- ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038 512190 โทรสาร 038 512 191
re03.moe@gmail.com/facebook : สำนักงานศึกษาธิการภาค 9