ข้อมูลศึกษาธิการจังหวัด
ทำเนียบศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายไสว สารีบท
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วนายณัทชัย ใจเย็น
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีนายเศรษฐา เสนะวงศ์
ศึกษาธิการจังหวัดตราดดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา
รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครนายกว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี