ข้อมูลศึกษาธิการจังหวัด
ทำเนียบศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายไสว สารีบท
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วนายทวีป ฉิมไทย
รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครนายกนายณัทชัย ใจเย็น
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีนายเศรษฐา เสนะวงศ์
ศึกษาธิการจังหวัดตราดว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี