ข้อมูลการติดต่อสำนักงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
410/1 ถ.มรุพงษ์ - ต.หน้าเมือง อ.เมืองจ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038 512190 โทรสาร 038 512 191
re03.moe@gmail.com/facebook : สำนักงานศึกษาธิการภาค 9