ข้อมูล���������������������������������������
ทำเนียบ���������������������������������������
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9