ข้อมูล���������������������������������������������������
ทำเนียบ���������������������������������������������������
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายธนะชัย อุปริรัตน์
ศึกษาธิการจังหวัดตราดนายสมาน เวียงปฏิ
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วนายสุคิด พันธุ์พรม
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกนายไพศาล ที่รัก
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี