ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
06/02/2563 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
29/01/2563 รายงานควบคุมภายใน ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
29/01/2563 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
23/01/2563 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
22/01/2563 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
21/01/2563 คำสั่ง สป.ศธ. กลุ่มอำนวยการ
06/01/2563 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ