ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
22/06/2565 ขอเชิญเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก ชิงรางวัลไปเยอรมนีและเงินรางวัล (กำหนดการใหม่และขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565)
20/06/2565 ขยายเวลารับสมัคร โครงการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ"เยาวชนคาดหวังอะไรจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า"
20/06/2565 ประชาสัมพันธ์โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก
16/06/2565 ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
27/04/2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
03/03/2565 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้
03/03/2565 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้
20/01/2565 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้
20/01/2565 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้
12/01/2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
12/01/2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
10/01/2565 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์
21/12/2564 ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
15/12/2564 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องตราสัญญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย
15/12/2564 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้
27/10/2564 นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี Best Practice ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
01/07/2564 โครงการครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน
01/07/2564 ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด
01/07/2564 ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season3
01/07/2564 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด