ข่าว ศธภ.9 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 945 ครั้ง ]

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการบูรพาปราจีน (open house )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-13 10:04:28 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมสัมนาองค์คณะบุคคลในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-06 16:50:45 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการ “เปิดบ้านปริทัศน์ตลาดนัดเทคโนโลยี 2020 “
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-06 16:44:32 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารความเชื่อมโยงและความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ในระบบ eMENSCR
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-21 09:49:25 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ศึกษาธิการภาค 9 บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดโดยองค์คณะบุคคล จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-09 10:22:25 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้บรรยายพิเศษ แนวทางการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) หรือ Provincial Education Community ของจังหวัดสระแก้ว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-19 10:42:24 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ(ปราจีนบุรีโมเดล)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-13 16:09:20 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นวิทยากรบรรยายทิศทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดตราดให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยแนวทางการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดหรือPEC (Provincial Education Community)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-02 14:27:49 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกำกับ ติดตามงาน การบริหารการศึกษาของจังหวัดในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-11 10:42:54 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ TFE (Teams For Education ) และการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-23 08:46:52 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมด้วย นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9 นายวรวุฒิ รัตน์บริรักษ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา นายสัจจา จุ่นบุญ และนางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จ.ปราจีนบุรี โครงการ TFE (Teams for Education) และ Coaching Team
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-09 19:58:32 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้จัดประชุมโครงการ TFE (Teams For Education ) และการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-24 07:09:48 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 และนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9 เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-21 16:37:45 ผู้เยี่ยมชม : 130 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 2 การขับเคลื่อน การสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-20 12:57:02 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9 และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ลงพื้นที่ 5 จังหวัดในภาค 9 เพื่ีอตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-13 14:10:59 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ศึกษาธิการภาค 9 เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มในการวิจัย เรื่อง แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-10 13:21:29 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองศึกษาธิการภาค 9 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-08 17:14:46 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
ศึกษาธิการภาค 9 ร่วมเวทีเสวนาและลงนามความร่วมมือ (MOU) "สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา"
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-08 16:54:58 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและศึกษาธิการภาค 9 พร้อมคณะ ตรวจราชการปกิตในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-02 18:56:10 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการระดับภาค 9 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-26 16:46:54 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
18-19 กรกฎาคม 62 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลจัดประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ที่จังหวัดจันทบุรี
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-07-25 10:36:22 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ต้อนรับนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-10 13:43:46 ผู้เยี่ยมชม : 144 ครั้ง
18-21 มิถุนายน 62 รองศึกษาธิการภาค 9 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายฯ จ.อุดรธานี
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-06-28 09:14:33 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
18 มิ.ย. 62โครงการติดตามเชิงบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในภูมิภาค ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-18 15:31:43 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-12-12 11:12:38 ผู้เยี่ยมชม : 152 ครั้ง
รองศึกษาธิการภาค 3 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.ปราจีนบุรี
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2018-11-23 15:22:01 ผู้เยี่ยมชม : 236 ครั้ง
รองศึกษาธิการภาค 3 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.นครนายก
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2018-11-23 14:18:04 ผู้เยี่ยมชม : 167 ครั้ง
รองศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.สระแก้ว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-20 10:59:44 ผู้เยี่ยมชม : 365 ครั้ง
รองศึกษาธิการภาค 3 สักการะองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2018-11-02 23:13:10 ผู้เยี่ยมชม : 340 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน การบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2018-10-26 14:09:42 ผู้เยี่ยมชม : 100 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>