ข่าวเครือข่าย ศธจ. E-network สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 662 ครั้ง ]

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT และ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-09 11:20:32 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องราวต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถเสนอแนะขั้นตอน วิธีการทำงาน หรือเรื่องราวต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือปรับปรุงเรื่องอื่นๆได้ตามช่องทางที่แจ้งนี้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-19 14:28:09 ผู้เยี่ยมชม : 111 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-07 14:08:52 ผู้เยี่ยมชม : 566 ครั้ง
รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-29 15:50:32 ผู้เยี่ยมชม : 581 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>