นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education)และโครงการ Coaching Teamsเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค (กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) ณ โรงแรมวีเวิรบ์เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ โฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9 ผู้อำนวยการก
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นวิทยากรบรรยายแนวคิดการดำเนินการประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมให้แก่ ประชาคมการศึกษาจังหวัดนครนายก ในการประชุมสัมมนา ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครนายก ณ ภูเขางามรีสอร์ท นครนายก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดการประชุม
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับภาค ปี 2563 – 2565
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี. พ.ศ.2563