๕ พฤษภาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙
๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ กระทรวงศึกษาธิการ
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
๖ เมษายน ๒๕๖๕ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์
๕ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ 67 พรรษา